Padoekkleur200a
trommelsch1

Visie

Muziekmaken is een van de effectiefste werkvormen voor groepswerk en breintraining.
Hoe dat in zijn werk gaat hebben wij voor U kort samengevat op deze bladzijde.


De kracht van het moment

Wat muziek zo'n krachtig middel maakt voor teambuilding, is dat alles op dit moment plaatsvindt. Alles wat gebeurt in de groepsdynamiek is direct hoorbaar en kan direct gesignaleerd worden. Daarmee krijgt het proces een vaart en compactheid die uitdaagt tot snelle en adequate oplossingen. Er is geen tijd voor eindeloos overleg; de muziek vraagt n om beweging en geeft altijd impulsen voor levendig en creatief samenspel.

Hier, daar en overal - verbinding met jezelf, de ander en de groep
Een muzikant schakelt razendsnel met zijn aandacht tussen zichzelf, zijn medespelers en de muziek. Hierdoor is hij simultaan in verbinding met zijn eigen spel, hoort wat de ander speelt, hoort ook de muziek als geheel en reageert overal muzikaal op. Je zou dit multi-tasken kunnen noemen. In werkelijkheid kan een mens zijn aandacht slechts op n ding tegelijk richten, maar hij kan wel leren zijn 'schakel-frequentie' verhogen.
Muziek maken leert mensen sneller te schakelen. Dit helpt in het dagelijks leven om 'tegelijk' bij jezelf te blijven, open te staan voor anderen en oog te hebben voor het groepsbelang

Links en rechts - samenwerking tussen de hersenhelften
Een muzikant ontwikkelt goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Links (rationele daadkracht) wordt gevoed door rechts (intutieve creativiteit), en andersom. Muziek brengt balans tussen rechts en links: Voelen & denken, creatief & slim, linkerhand & rechterhand, meestromen & initiatief nemen, enthousiasme & vakkennis.
Muziek maken helpt een ‘nuchter’ mens buiten de kaders te denken, en een ‘zweverig’ mens vaste voet aan de grond te krijgen. Zo ontwikkelen mensen veelzijdigheid en staan meer open voor (elkaars) nieuwe ideen en creatieve oplossingen.

De cirkel - inzicht in ieders plek en kwaliteit
Een muzikant heeft inzicht in zijn instrument, zijn techniek en vaardigheden, en de rol die hij daarmee inneemt in de groep. Hij is dienstbaar aan de muziek en zal daarom op de juiste momenten een solo geven of even een stap terug doen om plaats te maken voor een andere speler. Door inzicht en waardering voor ieders rol in de muziek ontstaat de cirkel die nodig is om de muziek te laten sprankelen.

Precies hetzelfde werkt het in een goedwerkend team. Ieder groepslid neemt de juiste plek in die overeenstemt met zijn vaardigheden, mogelijkheden en persoonlijkheid. Er is dan sprake van een gezonde groepsdynamiek; ontspannen samenspel zonder onderlinge concurrentie. Er zou spanning ontstaan als n of meer mensen niet de passende ruimte innemen. Bijvoorbeeld doordat ze zich te weinig laten horen, onder hun niveau werken, of zich te veel met anderen bemoeien.

In de muziekworkshop worden de deelnemers uitgedaagd om ook plekken in de kring te onderzoeken die ze normaal niet snel kiezen. Zo leren ze hun eigen, natuurlijke plek kennen en innemen. Graadmeter of iemand op de juiste plek zit, is
welbevinden. Niet alleen dat van hem, maar ook van de omgeving. Door dit te onderzoeken, ontstaan mogelijkheden om de groepsdynamiek gezond te houden. Zo leert het team alert te zijn op de groepsenergie en, als deze daalt, er zorg voor te dragen om dit zelf te herstellen.

Muziek en het brein
De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de sterk heilzame werking van muziekmaken op het menselijk brein. Vooral de verbindingen tussen diverse hersenfuncties wordt door muziekmaken sterk ontwikkeld.
Dit wordt helder uitgelegd in het filmpje: "How playing an instrument benefits your brain"


 

Fried Manders en Wendy Lina, Muziekwerkplaats Padoek, 2014
Wilt u onze teksten of inzichten gebruiken, neem dan
contact met ons op.